KONTAKT – GRUPA WSPARCIA – TELEFON ZAUFANIA

Telefon kontaktowy dla młodzieży zainteresowanej uczestnictwem w Klubie, wolontariatem, pomocą w wyborze życiowych opcji 🙂 (także alternatywną edukacją) i podobne …

WTORKI, CZWARTKI

godz: 10-14

WTORKI godz: 17-19

tel: 577 818 167

Grupa wsparcia dla młodzieży, kontakt w formule „telefon zaufania”: leszek@nslt.pl