STRZELECTWO – ŁUCZNICTWO

Strzelamy z broni pneumatycznej i łuków. Może to być samoistny trening czy zawody, ale wplatamy też konkurencje strzeleckie do zadań, jakie mają do wykonania zawodnicy w biegach/imprezach na orientację.

Obie dyscypliny to świetny trening uwagi, koordynacji ruchowej, wzrokowo -ruchowej, regulacji napięcia mięśniowego, koncentracji, czucia głębokiego i oczywiście wzroku. To także umiejętność radzenia sobie z dużą dawką/częstotliwością 😉 sukcesów i porażek.
Ważną wartością jest także konieczność ścisłego dostosowania się do reguł (bezpieczeństwo) i świadoma zgoda na to.
W dzisiejszych czasach, ważny jest także wątek paramilitarny.

A tak poza tym, to świetna zabawa 🙂

HOME